Daugiau viešumo siekiant efektyvesnio lėšų panaudojimo

Paskelbta balandžio 11 d., 2017

„Valstybės išlaikomų įstaigų vadovai turi pagrįsti, kodėl įstaigai skirtos lėšos panaudojamos konkrečioms pasirinktoms reikmėms, įrodyti, kad pinigai panaudojami efektyviai“, „TV3 Žinioms“ sakė Paulius Murauskas. Pasak jo, viešumas yra itin reikalinga priemonė geresniam tokiais atvejais pasireiškiančių korupcinių rizikų valdymui.

Reportažą žiūrėkite čia.