NVO GEBĖJIMŲ SKATINIMAS

Paskelbta spalio 21 d., 2015

„Think & Do“ – tai TILS organizuojamų seminarų ciklas, nukreiptas į NVO gebėjimų stiprinimą strateginio planavimo, lėšų telkimo, žmogiškųjų resursų valdymo ir kt. sritis. Pirmasis seminaras vyko 2015 m. birželio mėn., kurį vedė Thomas Bryer – Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų valdymo centro Centrinės Floridos universitete Direktorius. Daugiau apie mokymus galite rasti „Think and Do“ tinklapyje thinkdo.transparency.lt