Sąžiningumo susitarimai

Paskelbta lapkričio 9 d., 2016

Sąžiningumo susitarimai – kas tai?

Sąžiningumo susitarimai (angl. Integrity Pacts) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“ pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šio modelio esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų projektų stebėseną.

Pagrindiniai Sąžiningumo susitarimų proceso etapai:

1.Pasirašomas tarpusavio supratimo memorandumas (nedetalizuojamas oficialus susitarimas);
2. Pasirašomas Sąžiningumo susitarimas (dvišalė sutartis tarp projekto vykdytojo ir nepriklausomo stebėtojo);
3. Parengiamos savanoriškos deklaracijos tiekėjams;
4. Su laimėjusiais tiekėjais pasirašomi Sąžiningumo susitarimai (trišalės sutartys tarp projekto vykdytojo, tiekėjo ir nepriklausomo stebėtojo);
5. Vykdoma išorinė projekto įgyvendinimo stebėsena (įtraukiami nepriklausomo stebėtojo samdomi išorės ekspertai, visuomenės grupės);
6. Nepriklausomo stebėtojo administruojamoje internetinėje platformoje viešinama išsami informacija apie projektą bei jo įgyvendinimą, stebėsenos išvados;
7. Pagal poreikį projekto metu nepriklausomas stebėtojas gali rengti viešąsias konsultacijas, mokymus tikslinėms grupėms.

Sąžiningumo susitarimų iniciatyva pirma kartą bus įgyvendinama ir Lietuvoje.

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) iniciatyvą įgyvendins 2016 – 2018 metais. Iniciatyvą finansuoja Europos Komisija.