Sąžiningumo susitarimai

Paskelbta lapkričio 9 d., 2016

„Sąžiningumo susitarimas“ – kas tai?

„Sąžiningumo susitarimas“ (angl. Integrity Pact) – tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo „Transparency International“ pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šio modelio esmė – nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų projektų stebėseną.

Pagrindiniai „Sąžiningumo susitarimo“ proceso etapai:

1.Pasirašomas tarpusavio supratimo memorandumas (nedetalizuojamas oficialus susitarimas);
2. Pasirašomas „Sąžiningumo susitarimas“ (dvišalė sutartis tarp projekto vykdytojo ir nepriklausomo stebėtojo);
3. Parengiamos savanoriškos deklaracijos tiekėjams;
4. Su laimėjusiais tiekėjais pasirašomi „Sąžiningumo susitarimai“ (trišalės sutartys tarp projekto vykdytojo, tiekėjo ir nepriklausomo stebėtojo);
5. Vykdoma išorinė projekto įgyvendinimo stebėsena (įtraukiami nepriklausomo stebėtojo samdomi išorės ekspertai, visuomenės grupės);
6. Nepriklausomo stebėtojo administruojamoje internetinėje platformoje viešinama išsami informacija apie projektą bei jo įgyvendinimą, stebėsenos išvados;
7. Pagal poreikį projekto metu nepriklausomas stebėtojas gali rengti viešąsias konsultacijas, mokymus tikslinėms grupėms.

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) įgyvendina šią iniciatyvą Lietuvoje 2016 – 2019 metais. Iniciatyvą finansuoja Europos Komisija.