2012 m. pranešimų priėmimo LR institucijose tyrimas

Paskelbta rugpjūčio 24 d., 2012

Tyrimo metu buvo klausta, kaip institucijos priima ir apdoroja iš gyventojų bei pačiose institucijose dirbančių darbuotojų gaunamus pranešimus, kokias apsaugos priemones taiko gaunamiems asmens duomenims. Klausimynas buvo išsiųstas 2012 m. pavasarį 233 valstybėms įstaigoms ir joms pavaldžioms institucijoms bei savivaldybėms.

Metai: 2012

Download Atsisiųsti (553,58 KB)