AKADEMINIS SĄŽININGUMAS: SKAIDRESNĖS LIETUVOS LINK

Paskelbta vasario 21 d., 2016

Akademinis sąžiningumas – tai akademinės veiklos vykdymas laikantis atvirumo, sąžiningumo ir atsakomybės principų. Plačiąja prasme, akademinis nesąžiningumas suprantamas kaip bet kokios sukčiavimo formos akademinėje veikloje ir apima daug su akademiniu gyvenimu susijusių sričių – tyrimų etiką, mokyklų ir universitetų darbuotojų veiklos principus, studentų, moksleivių ir visos akademinės bendruomenės vertybių sistemą. TILS edukacines iniciatyvas akademinio sąžiningumo skatinimo srityje įgyvendina, nes be jaunimo švietimo ir sąžiningumo skatinimo sunku įsivaizduoti ir antikorupcinių iniciatyvų įgyvendinimą. Be to, vis daugėja tyrimų, rodančių, jog egzistuoja ir tiesioginis ryšys tarp to, kaip moksleiviai ar studentai įpranta elgtis universitetuose ar mokyklose, ir to, kaip vėliau jie elgiasi savo darbovietėse.  Gairėse apžvelgiami keli pavyzdžiai, kaip galima kovoti su akademiniu nesąžiningumu ir pateikiamos rekomendacijos šalies Švietimo ir mokslo ministerijai, aukštosioms bei vidurinės pakopos mokykloms.

 

Metai: 2015

Download Atsisiųsti (473,59 KB)