Apie TILS

Viešoji įstaiga „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės organizacijos „Transparency International“ padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. birželio 6 d. Šios organizacijos steigėjas – Atviros Lietuvos fondas. Organizacijos įstatus galite rasti čia.

TILS – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

Kviečiame susipažinti su TILS strategija 2016-2020 metams čia.

Mėlyna spalva pažymėtos šalys, kuriose yra „Transparency International“ skyriai.

 

MŪSŲ TIKSLAS

 • Skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.

 

UŽDAVINIAI:

 • Formuoti ir skatinti nepakantumą korupcijai Lietuvos visuomenėje;
 • Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją;
 • Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus korupcijos fenomeno analizei;
 • Rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas antikorupcinei problematikai.

 

SIEKIAME:

 • Kad Lietuva įgyvendintų Junginių Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimus;
 • Kad būtų užtikrinta kompleksinė pranešančių asmenų apsauga.

 

ANALIZUOJAME:

 • Galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti antikorupcinį reguliavimą;
 • Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą;
 • Korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose;
 • Korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje;
 • Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams.

 

DAUG DĖMESIO SKIRIAME:

 • Žiniasklaidos skaidrumui;
 • Viešųjų finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui;
 • Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui;
 • Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui;
 • Antikorupciniam švietimui ir piliečių įgalinimui;
 • Jaunimo sąžiningumo skatinimui ir įsitraukimui į antikorupcines iniciatyvas.

 

*Plačiau su mūsų veikla galite susipažinti mūsų iniciatyvų, leidinių ir tyrimų skiltyse.