MŪSŲ ATSKAITINGUMAS

Patikimas finansavimas iš įvairių šaltinių padeda „Transparency International“ Lietuvos skyriui siekti savo tikslų, išsaugoti organizacijos nepriklausomybę, reputaciją ir veikti efektyviai. TILS gauna finansavimą iš įvairių tarptautinių organizacijų ir fondų, Europos Komisijos, privačių kompanijų ir fizinių asmenų. TILS rūpestingai pasirenka finansavimo šaltinius, kad jie nesukeltų kliūčių siekiant organizacijos tikslų ar abejonių dėl organizacijos reputacijos ir priklausomybės.

Kviečiame plačiau susipažinti su TILS veikla ir finansavimu žemiau pateiktose ataskaitose ir dokumentuose.

Daugiau informacijos apie TILS darbuotojų vidutinį darbo užmokestį galite rasti čia.

MŪSŲ VEIKLA

TILS veiklos ataskaita 2021 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2020 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2019 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2018 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2017 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2016 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2015 m.:   Iconatsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2014 m.:   Iconatsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2013 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2012 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2011 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2010 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2009 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2008 m.:   Icon atsisiųsti
TILS veiklos ataskaita 2007 m.:   Icon atsisiųsti


Svarbiausi TILS darbai 2021 m.: Icon
Svarbiausi TILS darbai 2020 m.: Icon
Svarbiausi TILS darbai 2019 m.:  Icon
Svarbiausi TILS darbai 2018 m.:  Icon
Svarbiausi TILS darbai 2017 m.:  Icon
Svarbiausi TILS darbai 2016 m.:  Icon
Svarbiausi TILS darbai 2015 m.:  Icon
Svarbiausi TILS darbai 2014 m.:  Icon

Auditoriaus išvada 2021 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2020 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2019 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2018 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2017 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2016 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2015 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2014 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2013 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2012 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2011 m.: Icon atsisiųsti
Auditoriaus išvada 2010 m.: Icon atsisiųsti

TILS yra organizacijų, darančių įtaką teisėkūrai, sąraše SKAIDRIS sistemoje.

Šioje sistemoje organizacijos yra kviečiamos pažymėti sritis, kuriose teikia pasiūlymus teisės aktams. Pateikiami teisinio reguliavimo sričių pasirinkimai SKAIDRIS sistemoje iki galo neatspindi TILS veiklos pobūdžio, nes TILS teikiami pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos, skaidrumo ir gerojo valdymo dažniausiai yra susiję su įvairiomis sritimis. Dėl šios priežasties, TILS pasirinko tas sritis, kuriose šiuo metu aktyviai veikia, įgyvendina iniciatyvas: Ekonomika ir inovacijos, Finansai ir bankininkystė, Kultūra, Nacionalinis saugumas ir gynyba, Socialinė apsauga ir darbas, Statybos, Sveikatos apsauga, Švietimas ir mokslas, Teisė ir teisėtvarka, Vidaus reikalai. TILS reguliariai peržiūrės ir, prireikus, patikslins informaciją SKAIDRIS sistemoje. Šiemet darytą įtaką teisėkūrai TILS teisės aktų numatyta tvarka turės deklaruoti iki 2022 m. vasario 1 d. 

FINANSAVIMAS

TILS pajamos 2022 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (319 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (14 KB)
TILS pajamos 2021 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (319 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (14,5  KB)
TILS pajamos 2020 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (319 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (258  KB)
TILS pajamos 2019 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (207 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (199 KB)
TILS pajamos 2018 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (246 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (253 KB)
TILS pajamos 2017 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (222 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (225 KB)
TILS pajamos 2016 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (268 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (214 KB)
TILS pajamos 2015 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (353 KB)       Icon atsisiųsti Excel formatu (17 KB)
TILS pajamos 2014 m.:  Icon atsisiųsti PDF formatu (282,1 KB)    Icon atsisiųsti Excel formatu (18,3 KB)
TILS pajamos 2013 m.:  Icon atsisiųsti (241,6 KB)
TILS pajamos 2012 m.:  Icon atsisiųsti (82,9 KB)
TILS pajamos 2011 m.:  Icon atsisiųsti (283,2 KB)
TILS pajamos 2010 m.:  Icon atsisiųsti (201,2 KB)
TILS pajamos 2009 m.:  Icon atsisiųsti (50,8 KB)
TILS pajamos 2008 m.:  Icon atsisiųsti (53,5 KB)
TILS pajamos 2007 m.:  Icon atsisiųsti (64,0 KB)
TILS pajamos 2006 m.:  Icon atsisiųsti (70,8 KB)
TILS pajamos 2005 m.:  Icon atsisiųsti (61,6 KB)

KITI TILS DOKUMENTAI