ATVIRI MIESTAI. SKAIDRIAU. ATSKAITINGIAU. PATOGIAU

Paskelbta vasario 19 d., 2016

Atviro miesto koncepcija (ang. Open City) – tai atviro valdymo principo įgyvendinimas miestuose, leidžiantis miestiečiams lengviau rasti ir naudotis jiems svarbia informacija, įgalinantis juos aktyviai naudotis miesto paslaugomis bei įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą. Šis principas reiškia informuotos ir įgalintos visuomenės, atskaitingos, atviros ir bendradarbiaujančios vietos valdžios kūrimą. Gairėse apžvelgiami keli atvirų miestų pavyzdžiai ir pateikiamos rekomendacijos savivaldybėms, norinčioms siekti didesnio atvirumo savo veikloje.

Metai: 2015

Download Atsisiųsti (424,47 KB)