DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

Paskelbta liepos 26 d., 2018

Dalyvaujamasis biudžetas – tai gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą būdas, kuomet miestiečiai sprendžia, kaip geriausia, jų manymu, išleisti dalį miesto biudžeto lėšų. Pats pirmasis dalyvaujamasis biudžetas įvyko 1989 m. Porto Allegre mieste Brazilijoje. Gyventojams, nusivylusiems prasta šalies ir miesto ekonomine būkle, buvo pasiūlyta patiems dalyvauti formuojant miesto biudžetą bei spręsti, kaip leisti miesto lėšas. Šiuo metu pasaulyje yra apie 1,5 tūkst. dalyvaujamųjų biudžetų.

2018 m. TILS kartu su Vilniaus miesto savivaldybe pradėjo įgyvendinti pirmąjį mieste dalyvaujamąjį biudžetą. Tai iniciatyva, įgyvendinama pagal projektą „Gyventojų įtraukimas į viešojo valdymo procesus per dalyvaujamojo biudžeto metodą Vilniaus miesto savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0012.

Iniciatyvos tikslas – įtraukti seniūnijų gyventojus į viešus svarstymus, kaip, jų manymu, turėtų būti leidžiama dalis savivaldybės lėšų. Siekiant išsiaiškinti, kaip geriausia įgalinti vilniečius dalyvauti savivaldybės veikloje ir dalyvaujamajame biudžete, TILS kartu su socialiniais dizaineriais ieškos būdų, kaip geriausia įgalinti gyventojus dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Atsižvelgus į užsienio šalių, kuriose įgyvendinamas dalyvaujamasis biudžetas, taip pat į seniūnijų gyventojų dalyvavimo savivaldybės veikloje patirtį, TILS rengs dirbtuves, pristatys dalyvaujamojo biudžeto principus, informuos apie jų galimybes kreiptis ir teikti siūlymus dėl galimų pokyčių į gyvenamuosiuose  rajonuose. Dirbtuvių metu gyventojai turės galimybę tartis ir diskutuoti, kurie pokyčiai reikalingiausi ir ką reikėtų įgyvendinti prioritetine tvarka. Po šių dirbtuvių TILS rengs balsavimus dėl biudžeto paskirstymo. Projektu siekiama kurti aktyvią, savo teises ir galimybes žinančią pilietinę bendruomenę.