DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

web

KAS YRA DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS?

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas, kaip galima kartu su gyventojais spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kuomet miestiečiai patys siūlo idėjas miestui ir balsuodami renka labiausiai patikusias.

Pats pirmasis dalyvaujamasis biudžetas pasaulyje įvyko 1989 m. Porto Alegre mieste Brazilijoje. Gyventojams, nusivylusiems prasta šalies ir miesto ekonomine būkle, buvo pasiūlyta patiems dalyvauti formuojant miesto biudžetą bei spręsti, kaip leisti miesto lėšas. Šiuo metu pasaulyje yra apie 1,5 tūkst. dalyvaujamųjų biudžetų.

Dalyvaujamieji biudžetai gali vykti ne tik miestuose, bet ir mokyklose ar kitose institucijose. Pavyzdžiui, dalyvaujamieji biudžetai mokyklose itin populiarūs Paryžiuje, kur daugiau nei 80 proc. mokyklų jau yra jį išbandę.

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS LIETUVOS MOKYKLOSE

TILS kartu su partneriais įgyvendino dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas jau 4 Lietuvos mokyklose – Vilniaus raj. Eitminiškių, Kalvelių „Aušros“, Prienų  „Žiburio“ bei Vilniaus Simono Konarskio gimnazijose. Moksleiviai diskutavo apie mokyklos poreikius, sužinojo, kaip priimami finansiniai sprendimai mokyklose, miestuose, kartu sprendė, kaip išleisti dalį mokyklos biudžeto. Prasidėjus karantinui Lietuvoje, TILS drauge su 2 mokyklomis įgyvendino ir pirmuosius virtualius dalyvaujamuosius biudžetus Lietuvos mokyklose.

Kadangi tai viena pirmųjų tokio pobūdžio iniciatyvų Lietuvoje, o užsienyje dalyvaujamųjų biudžetų poveikio matuoti dar nėra įprasta, įgyvendinant pirmuosius dalyvaujamuosius biudžetus, TILS atliko reprezentatyvias moksleivių apklausas. Jomis siekta išmatuoti dalyvaujamojo biudžeto svarbą mokyklose ir kokį poveikį jis daro moksleiviams. Daugiau informacijos galite rasti paspaudę šias nuorodas: klausimynai moksleiviams, tyrimo duomenys.

TILS apklausos rodo, kad dalyvaujamasis biudžetas mokyklose buvo reikšmingas. Pavyzdžiui, po iniciatyvos beveik 8 kartus padaugėjo moksleivių, teigiančių, kad labai gerai supranta, kaip veikia jų mokyklos biudžetas (prieš iniciatyvą – 1,5 proc., po – 11,3 proc.). Moksleivių, nieko nežinančių apie mokyklos finansus, sumažėjo daugiau nei 2 kartus.

Su dalyvaujamojo biudžeto rezultatais kviečiame susipažinti čia.

Praktinį vadovą, skirtą visiems, norintiems įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą, rasite čia.

N

Norite išbandyti dalyvaujamąjį biudžetą savo aplinkoje?

N

Susisiekite el. paštu info@transparency.lt arba telefonu: +370 5 212 69 51.

2020 m. dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas padeda įgyvendinti Aktyvių piliečių fondas, Vokietijos ambasada Vilniuje bei Prancūzijos ambasada Lietuvoje.

   

DALYVAUJAMIEJI BIUDŽETAI LIETUVOJE

Mūsų žiniomis, šią iniciatyvą taip pat yra įgyvendinusios – Siesikų gimnazijos (2013 m.), Alytaus (2018 m.), Šiaulių (2020 m.) miestų bendruomenės.

2013 metais Ukmergės r. Siesikų gimnazijos moksleiviai sprendė, kaip panaudoti 30 tūkst. litų (apie 8,7 tūkst. eurų) iš mokyklos biudžeto. Klasių seniūnai ir moksleivių tarybos atstovai buvo kviečiami į bendrą susitikimą, kuriame galėjo pristatyti savo ir klasės draugų idėjas. Daugiausiai palaikymo sulaukusios idėjos buvo įrašytos į siūlomų įsigyti prekių sąrašą.

Interviu su Siesikų gimnazijos moksleive Liveta Urbonaite apie visą iniciatyvą galite rasti čia.

2018 metais 1300 Alytaus miesto gyventojų miestiečių balsavo už 15 projektų, 2019 m. 1319 alytiškių rinkosi iš 10 projektų. 2020 metų pradžioje Šiauliuose miestiečiai rinkosi iš 30 idėjų.

Šiuo metu TILS atnaujina informaciją apie Lietuvos miestus, kurie įgyvendina arba ruošiasi įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą.

KAIP DALYVAUJAMIEJI BIUDŽETAI VYKSTA PASAULYJE?

Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas įgyvendina skirtingi pasaulio miestai, tačiau dažniausiai jie siekia šių tikslų: 1) daugiau skaidrumo savivaldybėse, 2) didesnio gyventojų pasitikėjimo, 3) geresnės savivaldybės reputacijos, 4) bendrų veiklų su miestiečiais.

Estija

Pirmasis dalyvaujamasis biudžetas Estijoje įvyko Tartu mieste 2013 m. Ši iniciatyva vyksta iki šiol, o gyventojai kviečiami savo nuožiūra paskirstyti 200 tūkst. EUR. Idėjas el. būdu arba paštu gali siūlyti tiek organizacijos, tiek miestiečiai, o už jas balsuoti kviečiamas kiekvienas, kuris yra registruotas Tartu mieste, ir yra vyresnis nei 16 metų.

Kokias idėjas gyventojai yra išrinkę Tartu miestui? Dalyvaujamojo biudžeto metu gyventojai daugiausiai balsų yra skyrę tokiems projektams kaip istorinio pastato stogo rekonstrukcija, amfiteatrui ant Toome kalvos,  Emajõgi upės pakrantės sutvarkymui; šaligatviams prie sankryžų.

Šiuo metu daugiau nei 20 Estijos savivaldybių pritaiko dalyvaujamojo biudžeto modelį sprendžiant dėl savo miesto išlaidų.

Tartu dalyvaujamojo biudžeto svetainė: www.tartu.ee/en/participative-budgeting

Ispanija

Pirmieji dalyvaujamieji biudžetai Ispanijoje atsirado 2001 m., o Madrido dalyvaujamasis biudžetas laikomas vienu didžiausių Europoje. 2018 metais jame dalyvavo 91 tūkst. gyventojų nuo 16 metų amžiaus, jie balsavo už 702 projektus. 328 projektai buvo patvirtinti, jų įgyvendinimui skirta 100 milijonų eurų.

Kokias idėjas gyventojai yra išrinkę Madride? Dalyvaujamojo biudžeto metu gyventojai daugiausiai balsų yra skyrę tokiems projektams kaip saulės plokštės ant 70 Madrido miesto sporto centrų, nemokamos muzikos pamokos kultūros centruose, vandens iš viešųjų baseinų naudojimas gatvių plovimui.

Madrido dalyvaujamojo biudžeto svetainė: decide.madrid.es/presupuestos

Italija

Italijoje dalyvaujamasis biudžetas prasidėjo 1994 m.

Vienas reikšmingiausių dalyvaujamojo biudžeto projektų prasidėjo 2015 m. Milane „I count, I participate, I decide” („Aš skaičiuoju, aš dalyvauju, aš sprendžiu”). Šiuo projektu buvo siekiama įtraukti kuo daugiau miesto socialinių grupių, ypač jaunimą (14-25 m.) ir mažumas. Devyniems Milano rajonams buvo skirta 9 mln. eurų, po 1 mln. eurų kiekvienam. 2017-2018 m. kiekviena iš savivaldybių dalyvaujamojo biudžeto būdu paskirstė po 500 tūkst. eurų.

Kokias idėjas gyventojai yra išrinkę Milane? Dalyvaujamojo biudžeto metu gyventojai daugiausiai balsų yra skyrę tokiems projektams kaip Santo Stefano aikštės sutvarkymo darbai, viešieji tualetai, gatvių rekonstrukcijoms, pėsčiųjų takams.

Milano dalyvaujamojo biudžeto svetainė: bilanciopartecipativo.comune.milano.it/

Lenkija

2011 m. Sopote įvyko pirmasis dalyvaujamasis biudžetas ir sparčiai plito po kitus šalies miestus. Šiuo metu apie 100 savivaldybių dalį savo biudžeto skirsto pagal dalyvaujamojo biudžeto modelį.

2013 m. dalyvaujamasis biudžetas įvyko Gdanske, kur, patvirtinus atviro miesto koncepciją, siekta padidinti miestiečių įsitraukimą priimant sprendimus ir pakelti gyventojų pasitikėjimą vietos valdžia. Pirmaisiais iniciatyvos metais Gdansko savivaldybė leido dalyvaujamuoju būdu paskirstyti 250 tūkst. eurų.

Gdanske miestiečiai gali siūlyti tiek mažesnes idėjas seniūnijoms, tiek didesnes visam miestui. Jos skiriasi tuo, kad vieni pasiūlymai gali būti labiau aktualūs tik konkrečios seniūnijos gyventojams, o miestui skirtos idėjos turėtų atliepti viso miesto gyventojų poreikius. Abiem atvejais pasiūlymai turi atitikti miesto strategiją ir darnaus vystymosi kryptis.

Gyventojai turi galimybę teikti savo idėjas ir dėl jų balsuoti tiek internetu, tiek kiekvienoje seniūnijoje įrengtose specialiose vietose. Siūlant savo idėjas gyventojai kviečiami atsižvelgti į kainas. Kad būtų lengviau sužinoti, kiek kainuoja galimi įrengimai, savivaldybė yra parengusi kainyną, kuriame apžvelgiama, kiek paprastai kainuoja įrengti žaidimų aikšteles, sutvarkyti suoliukus ar apšvietimą.

2020 m. dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti miestas skyrė 18,5 mln. zlotų (apie 4,3 mln. eurų).

Kokias idėjas gyventojai yra išrinkę Gdanske? Dalyvaujamojo biudžeto metu gyventojai daugiausiai balsų yra skyrę tokiems projektams kaip parkavimosi vietos dviračiams, transporto atkarpoms tarp dviejų rajonų, sporto aikštelėms, gatvių rekonstrukcijos, atliepiant pėsčiųjų poreikius, galimybių studijai.

Gdansko savivaldybės svetainė: medium.com/@gdansk/participatory-budget-how-do-we-do-it-in-gdansk-2fbbb5f374e2

Prancūzija

Vienas didžiausių pasaulyje dalyvaujamųjų biudžetų buvo pradėtas įgyvendinti 2014 m. Paryžiuje. Tuomet gyventojai galėjo nuspręsti, kaip panaudoti 20 mln. eurų. Balsavo 41 tūkst. gyventojų, dauguma jų – internetu.

Iš viso 2014-2020 m. miestas yra įsipareigojęs skirti 500 mln. eurų dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimui.

Paryžiaus savivaldybė per dalyvaujamąjį biudžetą siekia užmegzti glaudesnį santykį su gyventojais, jiems siūlo ne tik kelti idėjas ir balsuoti už jas, tačiau ir rengia susitikimus, kurių metu atsako į klausimus, detaliau paaiškina apie procesą, padeda gyventojams įsijungti bet kurioje dalyvaujamojo biudžeto stadijoje.

Kokias idėjas gyventojai yra išrinkę Paryžiui? Dalyvaujamojo biudžeto metu gyventojai daugiausiai balsų yra skyrę tokiems projektams kaip vegetacinė siena su skirtingų augalų įvairove, „Mokymosi sodai“ pradinėse mokyklose, apleistų miesto vietų pritaikymas kultūros renginiams, mobilių šiukšlių rūšiavimo dėžių įrengimas.

Daugiau informacijos apie dalyvaujamąjį biudžetą Paryžiuje: www.participatorybudgeting.org/pbparis/