Nesant būtinybei, su viešųjų lėšų panaudojimu susijusi informacija, neturi būti slapta

Paskelbta sausio 25 d., 2022

Transparency International Gynybos skaidrumo indeksas rodo, jog Lietuvos institucijos per dažnai naudoja žymą „slaptai“ arba „labai slaptai“, kuomet kalbama apie viešuosius pirkimus, susijusius su krašto apsauga, 15min.lt laidoje 15/15 sakė Sergejus Muravjovas. Jo teigimu, būtų svarbu suprasti, kiek institucijos, kurios dirba su krašto pasauga, turi saugiklių viduje, kurie padėtų užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams ir korupcinėms rizikoms.

Daugiau žiūrėti galite čia.