JAUNIMO INICIATYVOS

Paskelbta birželio 5 d., 2019

RAM_0111

Šiomis iniciatyvomis TILS siekia įtraukti jaunus žmones į diskusijas apie skaidrumą, atskaitingumą ir sąžiningumą.

Sąžiningumo mokyklų tinklas

Tai – neformali iniciatyva, prasidėjusi 2014 m. gruodžio 9 d., prie kurios gali prisijungti bet kuri sąžiningumo ir skaidrumo vertybes puoselėjanti Lietuvos mokykla. Tinklo tikslas – suteikti Lietuvos mokykloms, skatinančioms šias vertybes, galimybę lengviau įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčių bei dalintis geraisiais pavyzdžiais. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite čia.

2018 m. TILS kartu su „Sąžiningumo mokyklų tinkle“ esančiomis 8 Kauno miesto ir Vilniaus apskrities mokyklomis atliko eksperimentą, kurio metu buvo siekiama suprasti, kokios priemonės skatina moksleivių sąžiningumą. Iniciatyvos metu moksleiviai buvo kviečiami dalyvauti diskusijose ir pasirašyti sąžiningumo pasižadėjimus. Rezultatai rodo, kad diskusijos apie sąžiningumą itin paveikia dažnai nusirašinėjančius moksleivius. Po jų ketvirtadaliu mažiau moksleivių (nuo 38,1 proc. iki 29,1 proc.) teigė, kad nusirašė kartą ar keletą kartų per savaitę.

Trumpa iniciatyvos rezultatų apžvalga – čia, praktinis vadovas – čia. Detalią informaciją galite rasti paspaudę šias nuorodas: klausimynai moksleiviamstyrimo duomenys.

 2019 m. „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ iniciatyvą palaiko Vašingtono lietuvių profesionalų klubas ir Prancūzų institutas Lietuvoje.

Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose

Dalyvaujamasis biudžetas – tai pasaulyje paplitęs bendradarbiavimo modelis mokyklose, kuomet moksleiviai dalyvauja sprendžiant dėl dalies mokyklos biudžeto lėšų panaudojimo. 2019 m. TILS kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje ir Vilniaus raj. Eitminiškių bei Kalvelių „Aušros“ gimnazijomis išbandė dalyvaujamuosius biudžetus. Kelis mėnesius trukusios iniciatyvos metu moksleiviai diskutavo apie mokyklos poreikius, sužinojo, kaip priimami finansiniai sprendimai jų mokyklose, miestuose ir Europos Sąjungoje, bei kartu sprendė, kaip išleisti nuo 1 iki 1,5 tūkst. eurų iš jų mokyklų biudžetų.

Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva parodė, kad mokyklose, kuriose moksleiviai gali spręsti dėl mokyklos išlaidų, daugėja skaidrumo, moksleiviai geriau supranta, kaip jie gali dalyvauti mokyklos veiklojePo iniciatyvos beveik 8 kartus padaugėjo moksleivių, teigiančių, kad labai gerai supranta mokyklos biudžetą (prieš iniciatyvą – 1,5 proc., po – 11,3 proc.). Moksleivių, nieko nežinančių apie mokyklos finansus, sumažėjo daugiau nei 2 kartus.

Daugiau apie šią iniciatyvą rasite www. dalyvaujamasisbiudzetas.lt 

Jeigu norite išbandyti dalyvaujamąjį biudžetą savo aplinkoje, susisiekite el. paštu info@transparency.lt arba telefonu +370 5 212 69 51.

Iniciatyva įgyvendinama kartu su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje.

Daugiau informacijos apie TILS atliktus jaunimo sąžiningumo tyrimus rasite čia