JONVABALIAI

Paskelbta kovo 1 d., 2018

……………………………………. ..

TILS 2018 m. vasario – spalio mėn. įgyvendina projektą „Jonvabaliai.lt pėdsakais: ES investicijų ir viešųjų finansų skaidrumo didinimas dešimtyje Lietuvos savivaldybių“.

Projekto tikslas – supažindinti kuo didesnį skaičių žmonių su atskaitingumo standartais ir, jais naudojantis, padidinti skaidrumo lygį įgyvendinant ES finansuojamus projektus bei geriau suvaldyti su korupcija susijusias rizikas.

2014 m. prasidėjusi skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“ paskatino ES paramos gavėjus ir pareiškėjus viešai atsiskaityti už 655,65 mln. eurų ES investicijų, prie jos prisijungė kas dvyliktas ES lėšų gavęs projektas. Nuo iniciatyvos pradžios svetainėje www.jonvabaliai.lt apsilankė 45 tūkst. unikalių vartotojų (apie 1,6 proc. Lietuvos gyventojų). 2016 m.. iniciatyva pelnė prestižinį ES apdovanojimą „RegioStars 2016“.

Šis projektas – tai kitas žingsnis, siekiant gyvai suburti aktyviausius Jonvabalių atstovus ir tokiu būdu rodyti gerąjį pavyzdį kitiems paramos gavėjams ir pareiškėjams Lietuvoje siekiant aukštesnio atskaitingumo standarto sukūrimo. Tokios bendruomenės sukūrimas paskatintų geresnį piliečių informavimą apie ES lėšas bei aktyvesnį jų įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Siekdamas projekto tikslų, TILS suburs ES paramos gavėjus ir pareiškėjus bei aktyvius piliečius 10 Lietuvos savivaldybių į aktyvias diskusijas bei surengs intensyvias 4-6 val. tikslines konsultacijas antikorupcine tema ES investicijų gavėjams ir pareiškėjams, šitaip įtraukdamas bent 210 žmonių iš iniciatyvos tikslinių grupių.

Pateikiame daugiau informacijos apie projekto uždavinius, veiklas ir siekiamus rezultatus:

Uždavinys nr. 1: Suburti aktyviausias Jonvabaliai.lt organizacijas 10 Lietuvos savivaldybių;
Veikla ir siekiamas rodiklis: Diskusijų pasirinktose Lietuvos savivaldybėse organizavimas, įtraukiant bent 210 asmenų;

Uždavinys nr. 2: Informuoti paramos gavėjus / pareiškėjus apie atskaitingumo standartus;
Veikla nr. 1 ir siekiamas rodiklis: Bent 5 tikslinių konsultacijų paramos gavėjams / pareiškėjams organizavimas;
Veikla nr. 2 ir siekiamas rodiklis: Skaidrumo gairių (1 vnt.) paruošimas ir viešinimas;

Projektas vyks dešimtyje Lietuvos savivaldybių:

  • Radviliškio rajono;
  • Vilniaus rajono;
  • Utenos rajono;
  • Kauno miesto;
  • Šilutės rajono;
  • Anykščių rajono;
  • Raseinių rajono;
  • Klaipėdos miesto;
  • Panevėžio miesto;
  • Elektrėnų miesto.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.