Karštosios linijos Lietuvoje: analizė ir rekomendacijos

Paskelbta lapkričio 25 d., 2010

Siekdamas išsiaiškinti, kokias pranešimo galimybes turi Lietuvos gyventojai ir valstybės tarnautojai, „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) 2009 m. atliko Lietuvos Respublikos ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų apklausą apie išorinius pranešimo kanalus ir taip pat tarnautojams sudaromas sąlygas pranešti institucijų viduje. Ši kokybinė analizė papildyta ir žvalgomuoju tyrimu, kuriuo siekta išsiaiškinti, kiek vadinamų „karštųjų linijų“ apskritai veikia nacionaliniu lygmeniu. Šis tyrimas atskleidė, kaip priiminėjami pranešimai institucijose, kokios saugumo garantijos taikomos jų turiniui ir pranešantiems asmenims, taip pat pateikiamos rekomendacijos situacijai gerinti.

Metai: 2010

Download Atsisiųsti (817,21 KB)