Lobistų registrai, teisėkūros pėdsakas ir kaštų-naudos analizės pasaulinėje praktikoje įvardijami kaip efektyviausi būdai reguliuoti lobistinę veiklą šalyse, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus lobistinės veiklos priežiūros analizė.

Siekiant skaidrios ir atskaitingos lobistinės veiklos, šalims, be kitų priemonių, siūloma numatyti, kad kartu su teisės akto projektu būtų pateikiamas dokumentas arba suvestinė, kurioje atsispindėtų visų interesų grupių įvairiais būdais projektui pateikti pasiūlymai. Taip pat siūloma užtikrinti, jog sprendimų priėmimas būtų daromas ne siekiant naudos siauroms interesų grupėms, o įvertinus jų naudą visuomenei ir galimas susijusias išlaidas beigi vienoje vietoje kaupti informaciją apie visus įtaką teisėkūrai siekiančius daryti asmenis bei organizacijas.

Analizėje apžvelgiami ir kiti metodai, kaip, pavyzdžiui, aiškiai apibrėžtos taisyklės, kaip pateikti pasiūlymus politikams,  kurie savo ruožtu turėtų viešinti visus susitikimus su įvairiomis interesų grupėmis, galimybės sprendimų priėmimą sureguliuoti taip, kad įvairiose stadijose į jį galėtų įsitraukti kuo daugiau žmonių. Atkreipiamas dėmesys, kad visi teisės aktų projektai turėtų turėti aiškinamuosius raštus, paaiškinančius, kodėl siūlomas vienoks ar kitoks reguliavimas.

Apie tai, kas lemia visų šių instrumentų efektyvumą, kviečiame skaityti čia.