NVO sektoriaus skaidrumo skatinimo tyrimas

Paskelbta rugsėjo 25 d., 2008

Tyrime apžvelgiama Lietuvos NVO veikla, kuri, pažymima, dažnai susiduria su finansavimo problemomis ir kvalifikuotų darbuotojų stoka. Pristatant NVO atskaitomybę dažniausiai nurodoma, kaip organizacijos laikosi savo tikslų, etikos normų bei viešina veiklas, tačiau finansiniams rodikliams skiriama santykinai nedaug dėmesio. Patys NVO atstovai Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus skaidrumą vertina gana kritiškai (68% NVO veiklą vertina kaip skaidrią ir visiškai skaidrią, 27% – kaip neskaidrią). Ataskaitoje analizuojama, kas lemia NVO neskaidrumą ir kaip galima tai spręsti.

 

Metai: 2007

Download Atsisiųsti (317,74 KB)