PASLAUGOS

Rengiame konsultacijas, mokymus, seminarus, diskusijas, viešąsias konsultacijas, simuliacijas ir kt.

Kviečiame su mumis susisiekti telefonu +370 5 212 69 51 arba el. paštu info@transparency.lt.

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSTOVAMS

Galime padėti suprasti:

 • Kaip tinkamai atsiskaityti už savo veiklą visuomenei?
 • Kaip parengti atskaitingumo ir atvirumo standartus?
 • Kaip suvaldyti korupcijos rizikas?
 • Kaip įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą?
 • Ką daryti su gautais pranešimais apie galimus pažeidimus?
 • Kaip suvaldyti interesų konfliktus?
 • Kaip atsiskaityti už panaudotus viešuosius finansus?
 • Kaip tinkamai parengti ir efektyviai įgyvendinti etikos / elgesio kodeksus?

Rengiame mokymus, seminarus, diskusijas ir viešąsias konsultacijas, atliekame skaidrumo ir antikorupcinius tyrimus bei socialinius eksperimentus.

Per 20 metų veiklos sukaupėme daug įvairios patirties. Esame atlikę apie pusšimtį įvairių skaidrumo tyrimų skirtingose viešojo sektoriaus srityse, skaitę pranešimus tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose, rengę mokymus, seminarus ir diskusijas savivaldybių, ministerijų, politinių partijų, teisėsaugos ir kitų viešojo sektoriaus institucijų atstovams. Taip pat rengiame viešąsias konsultacijas, kurių tikslas – padėti išgryninti iššūkius ir jų sprendimų būdus konkrečioje srityje, surinkti suinteresuotų grupių, ekspertų ir kitų partnerių komentarus konkrečiam klausimui ar įtraukti tikslinę auditoriją į sprendimų skaidrumo problemoms paieškas.

PRIVATAUS SEKTORIAUS ATSTOVAMS

Galime padėti suprasti:

 • Kaip kurti ir diegti etikos / elgesio kodeksus, paruošti jų įgyvendinimo gaires?
 • Kokios yra pagrindinės korupcijos rizikos ir kaip jas suvaldyti?
 • Kaip tinkamai visuomenei pateikti informaciją apie savo veiklas bei diegti atskaitingumo standartus?
 • Ką daryti su gautais pranešimais apie galimus pažeidimus?
 • Kaip suvaldyti interesų konfliktus?

Rengiame mokymus ir seminarus įvairiomis skaidrumo ir antikorupcijos temomis.

Turime patirties įmonėms padedant įsivertinti, kaip jos valdo savo korupcines rizikas, kuriant tokių rizikų valdymo sistemas, peržiūrint, kaip jose taikomi etikos ir skaidrumo principai, supažindinant įmonės darbuotojus su antikorupcine įmonės politika bei įtraukiant juos į etikos / elgesio kodeksų kūrimą. 2016-2017 m. parengėme skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ narių atskaitingumo standartą.

NEVYRIAUSYBINIO SEKTORIAUS ATSTOVAMS

Galime padėti suprasti:

 • Kaip paprastai pristatyti savo iniciatyvas ir už jas atsiskaityti?
 • Kaip įtraukti gyventojus į savo veiklą?
 • Kaip ugdyti darbuotojų kompetencijas?
 • Kaip nustatyti ir plėtoti tarybų / valdybų vaidmenį organizacijos veiklose?
 • Kaip augti atsakingai: plėtojant naujus projektus bei programas suvaldyti rizikas?

Nuolat skiriame daug dėmesio nevyriausybinio sektoriaus skaidrumui bei gerajam valdymui. Pavyzdžiui, 2015 m. organizavome strateginio valdymo mokymus su NVO valdymo ekspertu iš JAV – Thomas Bryer. 2016 m. pristatėme naują Lietuvos nevyriausybinių organizacijų registrą (www.nvoatlasas.lt), kuriame šiuo metu jau daugiau nei 2000 nevyriausybinių organizacijų.

MOKYKLOMS, KOLEGIJOMS IR UNIVERSITETAMS

Galime padėti suprasti:

 • Kaip paskatinti diskusiją apie sąžiningumą bei skaidrumą?
 • Kokių žingsnių gali imtis jaunas žmogus, siekdamas pokyčių savo aplinkoje?
 • Ką gali daryti pedagogai, siekdami sudominti auditorijas ir paskatinti elgesio pokyčius?

Nuo 2010 m. dirbame su Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklomis bei profesinio ugdymo įstaigomis, 2014 m. jas subūrėme į „Sąžiningumo mokyklų tinklą“, kuriame šiuo metu yra 173 mokyklos-narės iš daugiau nei 90 vietovių. Rengiame įvairius užsiėmimus sąžiningumo tema (mokymus, diskusijas, rinkimų simuliacijas) ne tik moksleiviams, bet ir aukštųjų mokyklų studentams. Stengiamės suteikti galimybę pedagogams lengviau planuoti ir įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, 2015 m. šešiose Vilniaus apskrities mokyklose pradėjome naudoti sąžiningumo pasižadėjimus, kurių tikslas – sumažinti nusirašinėjimo lygį atsiskaitymų metu. Atliktą tyrimą galite rasti čia: https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2017/01/Sąžiningumo-pasižadėjimų-eksperimentas_2017.pdf

SPORTO FEDERACIJOMS IR KLUBAMS

Galimos užsiėmimų temos:

 • Kokia yra išankstinių susitarimų futbole / krepšinyje specifika bei galimos pasekmės?
 • Kokios yra darbo sutartys ir kaip reikėtų save teisiškai apsaugoti nuo nesąžiningo elgesio?

Nuo 2012 m.  vedame seminarus Lietuvos sportininkams. Iki šiol esame surengę 7 seminarus, kuriuose dalyvavo 135 dalyviai.

ŽURNALISTAMS

Galimos užsiėmimų temos:

 • Kaip analizuoti neapdorotus duomenis ir juose rasti istorijas?
 • Kaip atsekti po Lietuvos kaimynines valstybes keliaujančius politikų pinigus?
 • Kaip atsekti ir patikrinti internetinius šaltinius?
 • Kaip teisėtai gauti net viešai neteikiamos informacijos?
 • Tiriamoji žurnalistika – kaip gauti sunkiai pasiekiamos informacijos ir apsaugoti savo šaltinius?

Nuo 2009 m. rengiame seminarus žurnalistams, kuriuos veda žinomi tarptautinės žiniasklaidos specialistai, ekspertai ir nuomonės lyderiai. Iš viso surengėme apie 50 seminarų žurnalistams iš įvairių redakcijų.