PRANEŠIMŲ KANALAI LIETUVOJE

Paskelbta spalio 21 d., 2015

Tyrimas: atsisiųsti (742KB)

TILS atliko 96 valstybės įstaigų ir savivaldybių tinklapiuose pateiktos informacijos analizę. Tirta,  kaip institucijos informuoja apie būdus, kuriais galima pranešti apie galimus korupcijos atvejus; ar jų darbuotojai raginami patys pranešti apie pastebėtus pažeidimus;  jei institucija turi atskirą pranešimų kanalą  –  ar yra nurodyta, kas gauna ir tvarko pranešimus; ar aiškiai nurodoma, koks yra kanalo pobūdis – konfidencialus ar anoniminis; ar skelbiama, kaip bus saugomi pranešėjo duomenys; ar pranešėjantys asmenys yra informuojami, kaip (ir ar) jiems teikiamas grįžtamasis ryšys, jei taip – ar yra nurodytas laikas, per kurį bus teikiamas toks ryšys. Atlikus interneto svetainių analizę, rezultatai buvo siunčiami visoms tirtoms institucijoms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Tyrimo pagrindu TILS taip pat pateikė rekomendacijas dalyvavusioms institucijoms.

Metai: 2015

Download Atsisiųsti (742,76 KB)