Siūlome apie ASPĮ gautą paramą skelbti atvirų duomenų formatu

Paskelbta birželio 25 d., 2020

„Transparency International“ Lietuvos skyrius pateikė savo rekomendacijas dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos gavimo ir teikimo apskaitos ir viešinimo sistemos taikymo. TILS siūlo paramą gaunančioms ASPĮ privalomas pateikti formas, tokias kaip paramos panaudojimo ataskaitos, taip pat informacijos apie paramos davėjų ASPĮ suteiktą paramą ir jų laimėtus ASPĮ organizuojamus viešuosius pirkimus, skelbti savo svetainėse atvirų duomenų formatu (pvz. csv, xml, excel ir kt.).