DARBUOTOJAI

SM_a

Sergejus Muravjovas | sergejus[at]transparency.lt
Vadovas

Sergejus vadovauja TILS nuo 2008 m. Sergejus baigė magistro studijas Leideno universitete, bakalauro studijas Utrechto universitete ir Vilniaus universitete, šiuo metu yra Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM) doktorantas.

Sergejaus interesų deklaracija
Sergejaus paskyra LinkedIn

Ingrida Kalinauskienė | ingrida[at]transparency.lt
Programų vadovė

Ingrida prie komandos prisijungė 2014 m.. Ji taip pat yra iniciatyvos „Baltoji banga“ tarybos narė, Prokurorų etikos komisijos narė. Ingrida turi bakalauro laipsnį iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, o šiuo metu mokosi Executive MPA programoje „Hertie School of Governance“ universitete.

Ingridos interesų deklaracija
Ingridos paskyra LinkedIn

Ieva Dunčikaitė | iduncikaite[at]transparency.lt
Iniciatyvų vadovė

Ieva prie TILS prisijungė 2018 m. Ji yra atsakinga už politikos ir viešųjų finansų skaidrumo, duomenimis grįstų sprendimų iniciatyvas. Ieva turi Europos politikos magistro laipsnį ir dvigubą tarptautinių santykių ir prancūzų kalbos bakalauro laipsnį iš Ekseterio universiteto Didžiojoje Britanijoje. Ji taip pat mokėsi Sciences Po Paris, Prancūzijoje ir Katalikiškajame Liuveno universitete, Belgijoje. Studijų metu Ieva savanoriavo nevyriausybiniame sektoriuje Lietuvoje ir užsienyje, po studijų stažavosi Europos Parlamente.

Ievos interesų deklaracija
Ievos paskyra LinkedIn

Deimantė Žemgulytė | deimante[at]transparency.lt
Iniciatyvų vadovė

Pirmą kartą Deimantė prie TILS komandos prisijungė 2017 metais kaip organizacijos praktikantė. 2018 metais ji savanoriavo „Transparency International“ Skaidrumo mokykloje, o nuo 2019 m. Deimantė prisijungė prie TILS komandos kaip iniciatyvų koordinatorė. Ji turi politikos mokslų bakalauro laipsnį iš Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto. Studijų metu Deimantė atliko praktiką Vilniaus miesto savivaldybėje, taip pat dalyvavo mainų programoje, mokėsi Bilkent Universitete, Turkijoje. Prieš prisijungiant prie TILS ji dirbo privačiame sektoriuje, Pinigų plovimo prevencijos srityje. Šiuo metu ji taip pat studijuoja viešosios politikos studijų programoje Bath universitete.

Deimantės interesų deklaracija
Deimantės paskyra LinkedIn

Deividas Bačiulis | deividas[at]transparency.lt
Iniciatyvų koordinatorius

Deividas prie TILS komandos prisijungė 2020 m. Deividas dirba su politikos skaidrumo bei sąžiningumo ugdymo iniciatyvomis. Deividas yra įgijęs patirties savanoriaudamas bei dirbdamas ne tik Lietuvoje, bet ir Italijos nevyriausybiniame bei privačiame sektoriuose. Deividas yra baigęs sociologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete.

Deivido interesų deklaracija
Deivido paskyra LinkedIn

Aistė Rinkevičiūtė | aiste[at]transparency.lt
Iniciatyvų koordinatorė

Aistė prie TILS komandos prisijungė 2022 metais. Aistė baigusi kriminologijos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Studijų metu Aistė atliko praktiką Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje bei mokslinę praktiką Vilniaus universitete. Prieš prisijungiant prie organizacijos, ji veikė jaunimo ir studentų nevyriausybinėje veikloje, yra įgijusi patirties aukštojo mokslo vertinimo srityje.

Aistės interesų deklaracija
Aistės paskyra LinkedIn

Skirmantas Bikelis | skirmantas.bikelis[at]teise.org
Asocijuotas teisininkas

Skirmantas prie TILS prisijungė 2020 m., teikia konsultacijas teisinio pobūdžio, metodiniais, dalykiniais klausimais. Skirmantas yra įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete ir socialinių (teisės) mokslų daktaro vardą Mykolo Romerio universitete. Skirmantas vadovavo dviem mokslininkų grupių projektams, dalyvavo keliuose tarptautiniuose mokslo projektuose, yra trijų monografijų ir daugiau nei trisdešimties mokslinių publikacijų autorius. Šiuo metu pagrindinė jo mokslinio domėjimosi sritis – neteisėtai įgyto turto paėmimo (konfiskavimo) strategijos ir jų taikymo problemos.

Skirmanto interesų deklaracija
Skirmanto paskyra LinkedIn

Šiuo metu įgyvendinti TILS veiklą padeda: Edita Semionovaitė.

TARYBA

Tarybą sudaro: Arūnė Matelytė, Džina Donauskaitė, Eimantas Vytuvis (pirmininkas), Karolis Granickas, Kristina Norvainytė.

Su jų interesų deklaracijomis ir gyvenimo aprašymais galite susipažinti žemiau:

Arūnės Matelytės interesų deklaracijagyvenimo aprašymas

Džinos Donauskaitės interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Eimanto Vytuvio interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Karolio Granicko interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Kristinos Norvainytės interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

DALININKAI

Dalininkai yra Rūta Žiliukaitė, Aurimas Perednis, Sergejus Muravjovas ir Ingrida Kalinauskienė. Su jų interesų deklaracijomis galite susipažinti žemiau:

Rūtos Žiliukaitės interesų deklaracija

Aurimo Perednio interesų deklaracija

Sergejaus Muravjovo interesų deklaracija

Ingridos Kalinauskienės interesų deklaracija

TILS ALUMNI

Šiuo metu TILS Alumni tinklas vienija beveik 300 narių.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus steigėjas – Atviros Lietuvos fondas. TILS Lietuvoje veikia nuo 2000 m. birželio 6 d.