DARBUOTOJAI

SM_a

Sergejus Muravjovas | sergejus[at]transparency.lt
Vadovas

Sergejus vadovauja TILS nuo 2008 m. Jis yra RSVA Garbės teismo narys, taip pat dėsto ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Sergejus baigė magistro studijas Leideno universitete, bakalauro studijas Utrechto universitete ir Vilniaus universitete.

Sergejaus interesų deklaracija
Sergejaus paskyra LinkedIn

IP_a

Ingrida Kalinauskienė | ingrida[at]transparency.lt
Programų vadovė

Ingrida prie TILS komandos prisijungė 2014 m. Ji atsakinga už TILS projektus ir iniciatyvas, susijusias su viešųjų finansų skaidrumu, akademiniu sąžiningumu, skaidrumu sveikatos apsaugoje, socialiniais eksperimentais, kuruoja „Transparency International“ Skaidrumo mokyklą bei Sąžiningumo mokyklų tinklą. Studijų metu ji stažavosi nevyriausybinėje organizacijoje San Paulo mieste, Brazilijoje, turi projektų valdymo patirties privačiame sektoriuje. Ingrida turi bakalauro laipsnį iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto.

Ingridos interesų deklaracija
Ingridos paskyra LinkedIn

RT_a

Rugilė Trumpytė | rugile[at]transparency.lt
Iniciatyvų vadovė

Rugilės veiklos sritys – korupcijos rizikos ir informacijos prieinamumas viešame ir privačiame sektoriuose, viešųjų finansų skaidrumas. Ji taip pat kuruoja iniciatyvas, susijusias su nesąžiningais susitarimais sporte, žiniasklaidos atskaitingumu ir profesine žurnalistų etika. Rugilė yra vietos korespondentė antikorupciniais klausimais Europos Komisijai, skaidrų verslą skatinančios „Baltosios bangos“ tarybos narė. Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo lyginamosios politikos magistrą.

Rugilės Interesų deklaracija
Rugilės paskyra LinkedIn

Eglė Kavoliūnaitė | egle[at]transparency.lt
Iniciatyvų vadovė

Eglė yra TILS teisininkė, prisijungusi prie komandos 2018 m. rudenį. Jos veikla susijusi su lobistinės veiklos, politinių partijų finansavimo, pranešėjų apsaugos reguliavimo ir kitais teisiniais klausimais. Eglė taip pat dirba Lietuvos teisės institute. Vilniaus universitete ji įgijo teisės magistro ir ekonomikos magistro laipsnį, o Vytauto Didžiojo universitete – politikos mokslų srities socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Eglės Interesų deklaracija
Eglės paskyra LinkedIn

Ieva Kimontaitė ieva[at]transparency.lt 
Iniciatyvų koordinatorė

Ieva prie TILS komandos prisijungė 2017 m. Ji šiuo metu dirba su tarptautine vasaros Skaidrumo mokykla, jos viešinimu bei organizavimu. Ieva yra įgijusi patirties savanoriaudama bei atlikdama praktiką nevyriauybiniame sektoriuje ir Užsienio reikalų ministerijoje. Ieva yra įgijusi bakalauro laipsnį Vilniaus universiteto Traptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Ievos interesų deklaracija
Ievos paskyra LinkedIn

Ieva Dunčikaitė | iduncikaite[at]transparency.lt
Iniciatyvų koordinatorė

Ieva pirmą kartą prie organizacijos prisijungė 2015 m. kaip savanorė, o nuo 2018 m. kaip projektų koordinatorė. Ji šiuo metu prisideda prie TILS iniciatyvų, susijusių su jaunimo sąžiningumo skatinimu, viešųjų pirkimų, gynybos sektoriaus bei valstybės politikos skaidrumu. Ieva turi Europos politikos magistro laipsnį ir dvigubą tarptautinių santykių ir prancūzų kalbos bakalauro laipsnį iš Ekseterio universiteto Didžiojoje Britanijoje. Ji taip pat mokėsi Sciences Po Paris, Prancūzijoje ir Katalikiškajame Liuveno universitete, Belgijoje. Po studijų Ieva stažavosi Europos Parlamente, Briuselyje.

Šiuo metu įgyvendinti TILS veiklą padeda: Gabrielė Sava, Agnė Bareikaitė ir Domantas Juodka.

TARYBA

Tarybą sudaro: Ainius Lašas, Justina Gineikienė, Marius Barys, Simona Laiconaitė ir Vaidotas Beniušis (pirmininkas).

Su jų interesų deklaracijomis ir gyvenimo aprašymais galite susipažinti žemiau:

Ainiaus Lašo interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Justinos Gineikienės interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Mariaus Bario interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Simonos Laiconaitės interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

Vaidoto Beniušio interesų deklaracija, gyvenimo aprašymas

DALININKAI

Dalininkai yra Rūta Žiliukaitė, Aurimas Perednis ir  Sergejus Muravjovas. Su jų interesų deklaracijomis galite susipažinti žemiau:

Rūtos Žiliukaitės interesų deklaracija

Aurimo Perednio interesų deklaracija

Sergejaus Muravjovo interesų deklaracija

TILS ALUMNI

Šiuo metu TILS Alumni tinklas vienija 200 narių. Alumni tinklą koordinuoja Greta Radiul (alumni@transparency.lt)

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus steigėjas – Atviros Lietuvos fondas. TILS Lietuvoje veikia nuo 2000 m. birželio 6 d.