TILS leidiniai


KAIP PASIEKTI MAŽĄJĄ PERGALĘ: LAZDYNŲ POLIKLINIKOS ATVEJIS

Metai: 2016

Tyrimas: atsisiųsti.

Apie leidinį:

Šiame leidinyje dalinamės savo patirtimi ir įžvalgomis įgyvendinus dvi socialinio dizaino iniciatyvas Vilniaus miesto Lazdynų poliklinikoje. Pasaojame, kaip pakeičiant gydymo įstaigos aplinką galima teigiamai paveikti gydymo įstaigos bendruomenės tarpusavio santykius, pacientų nuomonę apie gaunamų paslaugų kokybę bei paskatinti abipusį dialogą tarp įstaigos bendruomenės ir pacientų.


ATVIRŲ DUOMENŲ PANAUDOJIMAS KOVAI SU KORUPCIJA – ATVEJO STUDIJA: LIETUVOS TEISMAI

Metai: 2016

Tyrimas (anglų kalba): atsisiųsti.

Apie leidinį:

TILS kartu su „Transparency International“ būstine parengė studiją apie Lietuvos teismų sistemos atvirumą bei atvirų duomenų svarbą vertinant konkrečių teismų ir teisėjų darbo rodiklius.


LOBIZMO STANDARTAI

lobizmas

Metai: 2015

Tyrimas (anglų kalba): atsisiųsti (1,8 MB)

Apie leidinį:

TILS kartu su kolegomis iš pasaulinio „Transparency International“ judėjimo, parengė tarptautinės praktikos analizę bei rekomendacijas, kaip pasitelkus teisinio reguliavimo įrankius galima geriausiai suvaldyti lobistinės veiklos rizikas skirtinguose sprendimų priėmimo etapuose Lietuvoje.


LIETUVOS PIRMININKAVIMO ES TARYBAI VERTINIMAS

espirm

Metai: 2014
Ataskaita: lietuvių k.  atsisiųsti (1,7 MB) , anglų k. atsisiųsti (602,5 KB)

Apie leidinį:

„Transparency International“ ES biuro ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vertinimas šešiose srityse: viešųjų pirkimų, įmonių atskaitingumo, kovos su pinigų plovimo, Europos prokuratūros įsteigimo, Europos politinių partijų finansavimo ir asociacijos bei prekybos sutarčių sudarymo. Taip pat įvertintas informacijos prieinamumas ir biudžeto skaidrumas.


JT KONVENCIJOS PRIEŠ KORUPCIJĄ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Metai: 2013
Ataskaita:   atsisiųsti. (655,3 KB)
Ataskaita anglų kalba:   atsisiųsti. (473,6 KB)

Apie leidinį:

Šioje TILS parengtoje paralelinėje įgyvendinimo priežiūros ataskaitoje analizuojama atitiktis tarp nacionalinės teisinės sistemos ir Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją, daugiausiai dėmesio skiriant galimoms spragoms tiek teisės aktuose, tiek praktikoje.


KORUPCINIŲ RIZIKŲ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ SISTEMOJE LIETUVOJE VERTINIMAS

Metai: 2013
Ataskaita:   atsisiųsti (1,1 MB)
Ataskaita anglų kalba:   atsisiųsti (441,4 KB)

Apie leidinį:

Šioje korupcijos rizikų vertinimo užduotyje analizuojamas visas Lietuvoje sukurtas ES struktūrinių fondų valdymo mechanizmas, siekiant pasiūlyti universalias rizikų valdymo praktikas tokiose administravimo sistemose. Analizė identifikuoja korupcijos ir sukčiavimo rizikas ir nagrinėja jų valdymo mechanizmus trijose įgyvendinimo stadijose.


NACIONALINĖS ATSPARUMO KORUPCIJAI SISTEMOS TYRIMAS

nis.jpg__154x224_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2012
ATASKAITA: Icon ATSISIŲSTI (2,3 MB)
APIE LEIDINĮ;

Šis tyrimas – tai „Transparency International“ naudojamas įrankis,
skirtas sisteminiu būdu tirti  ir kovoti su korupcija. Tyrimas apima svarbiausias šalies valdymo institucijas, atsakingas už kovą su korupcija. Šioms institucijoms veikiant gerai, jos sudaro atsparią ir tvirtą NIS, galinčią efektyviai kovoti su korupcija; ir, priešingai, nesant pakankamai atitinkamų taisyklių ir vyraujant neatskaitingam elgesiui, yra puikios sąlygos klestėti korupcijai.


NAUJOS TENDENCIJOS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE: PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

vp-2010.jpg__154x213_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2010
LEIDINYS:TILS BIBLIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Siekiant efektyvesnio viešųjų lėšų panaudojimo, reikia skirti daugiau dėmesio viešųjų pirkimų pagrįstumui. Diskusijose apie didesnį viešųjų finansų valdymo efektyvumą vis dažniau atsiranda siūlymų naudoti tokias Lietuvoje vis dar naujas priemones kaip viešojo ir privataus sektorių partnerystė ar prasižengusių tiekėjų juodieji sąrašai. Šio leidinio tikslas yra aptarti tokių jau praktikoje įgyvendinamų iniciatyvų privalumus bei trūkumus ir leisti besidomintiems susipažinti su užsienio patirtimi. Knygoje taip pat pristatoma naujausia Europos Teisingumo Teismo praktika, susijusi su viešųjų pirkimų sritimi.


KORUPCIJOS MĮSLĖS

korupcijos_misles_virselis.jpg__154x224_q90_crop_upscale.jpg

METAI: 2009
LEIDINYS: Icon ATSISIŲSTI (8,0 MB)
APIE LEIDINĮ;

Knygos tikslas – supažindinti Lietuvos skaitytojus su geriausia pasaulio kovos su korupcija patirtimi, kuria galima pasinaudoti ir Lietuvoje. Knyga skirta visiems, besidomintiems korupcijos atsiradimo priežastimis ir jos apraiškomis mūsų kasdieniame gyvenime. Į leidinį įtraukta Lietuvos korupcijos žemėlapio rezultatų raidos analizė ir iš paskutinių penkių „Transparency International“ pasaulinių korupcijos ataskaitų atrinkti tekstai apie politinę ir teismų korupciją.


NVO SKAIDRUMO PRADŽIAMOKSLIS

nvo-skaidrumas.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2008
LEIDINYS: Icon ATSISIŲSTI (2,2 MB)
APIE LEIDINĮ:

„NVO skaidrumo pradžiamokslio“ tikslas – supažindinti nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės atstovus su pasauline ir Lietuvos NVO atskaitingumo raida, būkle, iššūkiais bei jų sprendimo būdais. Knygoje pateiktų įžvalgų, gairių ir dokumentų taikymas gali padėti NVO veikti efektyviai, atskaitingai ir skaidriai, o visuomenei geriau suprasti, ko iš NVO reikalauti.


VERSLO ETIKOS KELRODĖ

verslo-etikos-kelrode.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg

METAI: 2007
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

„Verslo etikos kelrodė” – viena pirmųjų pastangų Lietuvoje supažindinti skaitytojus su skaidraus bei atsakingo verslo privalumais. Knygoje surinkti geriausi užsienio pavyzdžiai apie rizikos valdymą bei verslo etiką, pateikiami ekspretų patarimai.


ŽINIASKLAIDOS SKAIDRUMAS

tils_media_transparency_knyga-2.jpg__154x224_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2007
LEIDINYS: Icon ATSISIŲSTI (2,2 MB)
APIE LEIDINĮ:

Knygelėje skelbiamas „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas unikalus sociologinis-kriminologinis tyrimas, atskleidžiantis, kaip Lietuvos verslininkai suvokia žiniasklaidos skaidrumo problemas. Leidinyje pateikiami įvairių autorių komentarai apie Lietuvoje dar mažai ištyrinėtą žiniasklaidos korupcijos fenomeną bei piliečių galimybes ją atpažinti.


KAIP PRASKAIDRINTI VIEŠUOSIUS PIRKIMUS?

public_procurement.jpg__154x205_q90_crop_upscale.jpg

METAI: 2006
LEIDINYS: Icon ATSISIŲSTI (2,1 MB)
APIE LEIDINĮ:

Knygoje pristatomas pirmasis Lietuvoje išsamus sociologinis viešųjų pirkimų skaidrumo tyrimas apie korupcijos mastus viešuosiuose pirkimuose, jos priežastis ir sprendimus. Taip pat supažindinama su Čekijos ir Jungtinės Karalystės „Transparency International“ ekspertų įžvalgomis apie korupciją viešuosiuose pirkimuose, pateikiamas Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtas Viešųjų pirkimų vadovas.


KIEK REIKIA SKAIDRUMO LEIDŽIANT ES PINIGUS?

es-lesu-skaidrumas.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2006
LEIDINYS:TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Knygoje akcentuojama, kad skaidrumas – vienas svarbiausių ES struktūrinės paramos elementų. Leidinyje skelbiami tekstai, kurie galėtų įkvėpti įvairioms antikorupcinėms iniciatyvoms ir tuo pačiu suteiktų kompetencijos tokių iniciatyvų poveikio vertinimui.


LIETUVOS KORUPCIJOS ŽEMĖLAPIS 2001 – 2005 M.

l-k-z.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2006
LEIDINYS: Icon ATSISIŲSTI (5,4 MB)
APIE LEIDINĮ:

Leidinys „Lietuvos korupcijos žemėlapis: 2001-2005” susideda iš dviejų dalių: iš analitinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis: 2001-2004” ir paskutinio korupcijos žemėlapio tyrimo 2005-ais m. rezultatų ir įžvalgų kompiliacijos. Pateiktos kartu šios dalys padeda suvokti naujausias Lietuvos gyventojų ir verslo atstovų patirtis susiduriant su kyšininkavimo atvejais bei jų požiūrius į korupciją.


LIETUVOS KORUPCIJOS ŽEMĖLAPIS 2001 – 2004

l-k-z-2001-4.jpg__154x213_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2005
LEIDINYS: TILS BIBLIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Knygoje „Lietuvos korupcijos žemėlapis: 2001-2004” pateikti ir apibendrinti trijų „Transparency International” Lietuvos skyriaus vykdytų tyrimų rezultatai. Aptariama tyrimo metodologija, nagrinėjama Lietuvos gyventojų ir verslo atstovų patirtis susiduriant su kyšininkavimo atvejais, analizuojami korupcijos lygio ir jos poveikio visuomenei vertinimai, taip pat visuomenės narių požiūris į antikorupcines priemones.


KAIP PAŽABOTI KORUPCIJĄ?

kaip-pazaboti-korupcija.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2005
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Pilietinį aljansą prieš korupciją sudarančios keturios nevyriausybinės organizacijos Lietuvos valdžiai ir visuomenei pataria, kaip pažaboti korupciją Lietuvoje. Šia knyga siekiama raginti politikus, teisėsaugą ir visuomenę sutelkti dėmesį į tris antikorupcinės veiklos prioritetus.


KIEK SKAIDRIAI LEIDŽIAME ES PINIGUS?

kiek-skaidriai-leidziame-es-pinigus.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2005
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Šioje brošiūroje Europos Sąjungos struktūrinės paramos ekspertai analizuoja, kiek skaidriai Lietuva naudoja ES paramą pagal 2004-2006 m. Bendrąjį programavimo dokumentą. Viena pagrindinių įžvalgų susijusi su administravimo sistema, kuri sudaro projektų atrankos politizavimo riziką. Ekspertai pateikia rekomendacijų, kaip galima sumažinti ES struktūrinės paramos politizavimo riziką, užtikrinti paraiškų vertinimo kokybę ir nešališkumą bei kaip visą vertinimą padaryti skaidresnį ir viešesnį.


SKAIDRIOS SAVIVALDOS LINK

skaidrios-savivaldos-link.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2005
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Knygoje „Skaidrios savivaldos link“ pristatomos korupcijos atsiradimo priežastys savivaldoje bei įvertinamos galimybės su ja kovoti. Korupciją savivaldybėse palaiko nesugebėjimas reformuoti pažeidžiamų sričių: licencijavimo procedūrų, protekcionizmo skirstant pareigas, administracinių sprendimų apskundimo, interesų konfliktų.


KORUMPUOTI MIESTAI

miestai.jpg__154x224_q90_crop_upscale.jpg

METAI: 2005
LEIDINYS: Icon ATSISIŲSTI (666,1 KB)
APIE LEIDINĮ:

Šioje knygoje pateikiamos priemonės, kurios padeda nustatyti korupcijos rizikas ir pagrindines jų priežastis. Knygos autoriai pateikia konkrečius pavyzdžius, kaip sėkmingai kovoti su korupcija įtraukiant į procesą ir gyventojus.


SKAIDRUMAS IR KORUPCIJA LIETUVOJE

skaidrumas-ir-korupcija-lietuvoje.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2005
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Knygoje „Skaidrumas ir korupcija Lietuvoje“ pateikiami dvylikos autorių – Lietuvos ir užsienio universitetų dėstytojų, profesorių, bankininkų, nepriklausomų agentūrų ekspertų ir žiniasklaidos atstovų – argumentuoti analitiniai straipsniai apie sudėtingą korupcijos fenomeną mūsų valstybėje, politikoje, žiniasklaidoje ir ekonomikoje. Autoriai svarsto aktualiausius skaidraus valdymo klausimus.


KORUPCIJOS PREVENCIJOS SISTEMA LIETUVOJE: ORGANIZACIJOS IR VEIKSMŲ APŽVALGA

korupcijosapzvalga-lietuvoje.jpg__154x206_q90_crop_upscale.jpg
METAI: 2002
LEIDINYS: TILS BIBILIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ:

Knygoje apžvelgiama korupcijos samprata, būklė, keliama grėsmė ir daroma žala. Joje analizuojama korupcijos prevencijai skirta nacionalinė įstatymų leidyba, apibendrinamos Lietuvos valdžios antikorupcinės iniciatyvos, nagrinėjamas korupcijos kontrolę ir teisinį persekiojimą vykdančių institucijų darbas, apžvelgiamas visuomenės, žiniasklaidos indėlis.


KORUPCIJOS TINKLAS

korupcijos-tinklas.jpg__154x213_q90_crop_upscale.jpg

METAI: 2006
LEIDINYS: TILS BIBLIOTEKOJE
APIE LEIDINĮ: 

Vienas „Transparency International“ įkūrėjų Peteris Eigenas savo knygoje išsamiai aprašo korupcijos priežastis, jos mastus ir padarinius visame pasaulyje. Knygoje pristatoma jo įkurtos nevyriausybinės organizacijos Transparency International gimimo ir veiklos istorija, kuri galėtų būti puikus pilietinės visuomenės įsitraukimo pavyzdys. Leidėjas – Dialogo kultūros institutas.


* Visus aukščiau minėtus ir dar daugiau leidinių galite rasti bibliotekoje mūsų biure, Didžiojoje g. 5 – 402, Vilniuje. Galite susitarti dėl vizito adresu info@transparency.lt. Laukiame  Jūsu darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00.