TILS PASTABOS RENGIAMAI NACIONALINEI KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMAI (NKKP)

Paskelbta sausio 1 d., 2015

TILS pateikė pasiūlymus rengiamai Nacionalinei kovos su korupcija programai.Siūloma išskirti svarbiausius ateinančių penkių metų tikslus, pagrįsti, kaip numatytos priemonės konkrečiai prisidės prie korupcijos mažinimo Lietuvoje bei patikslinti arba įtraukti daugiau probleminių sričių.

Metai: 2014

Download Atsisiųsti (348,05 KB)